Wout Sorgdrager Communicatie


De inhoud van een jaarverslag

U moet een (sociaal) jaarverslag opstellen als uw organisatie op enigerlei wijze een medewerkervertegenwoordiging heeft. Wat er precies in dat verslag moet staan, dat mag u goeddeels zélf bepalen. Er zijn wel enkele eisen. U vindt deze eisen in de Wet op de ondernemingsraden (artikel 31 b).

De kern van dat artikel is dat u minstens eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk rapporteert over:
- de aantallen en de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen,
- het sociaal beleid dat u heeft gevoerd,
- de ontwikkelingen die u verwacht inzake de behandelde onderwerpen.

Wat zijn dan mogelijke onderwerpen? In principe zijn dat de onderwerpen waarover de OR recht van instemming heeft. Het gaat dan over regelingen die voor uw medewerkers (groepen personeel) gelden rond de beloning, beoordeling en andere personeelsinstrumenten.

De volgende onderwerpen zijn verplicht:

- pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling
- regelingen rond de werktijden of vakanties
- een belonings- of een functiewaarderingssysteem
- de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim
- aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid
- personeelsopleiding
- personeelsbeoordeling
- bedrijfsmaatschappelijk werk
- werkoverleg
- behandeling van klachten
- registratie van, de omgang met en de bescherming van de persoonsgegevens van de medewerkers
- voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen (prikklok en beveiligingscamera's!)

Omdat u ook moet rapporteren over het gevoerde beleid,kunt u niet volstaan met het noemen van nieuwe regelingen maar moet u in elk geval óók de belangrijkste feiten en cijfers op tafel leggen. Denk aan ziekteverzuim, klachten en de behandeling ervan en bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw.

Lees meer over hoe het INK managementmodel u kan helpen bij uw jaarverslag.
Of ga terug naar de startpagina.


Wout Sorgdrager Communicatie Martinikerkhof 24 9712 JH Groningen M 06 233 96 475

Lid van TEKSTNET, branchevereniging van tekstschrijvers


Leer beter schrijven

Wout Sorgdrager verzorgt deze winter twee inspirerende trainingen over schrijven. De training Verzorgd Nederlands en de training Klantgericht corresponderen. Doe een dagje Leermens en voel je zekerder over je Nederlands.