Wout Sorgdrager Communicatie


Een aantal gebruiken

Bij het opstellen van de notulen volg je de agenda. En als de agenda tijdens de vergadering wordt aangepast, volg je de aangepaste agenda.

Je neemt tenminste op:
- Titel van de bijeenkomst
- Datum (+ eventueel plaats en tijdstip)
- Aanwezigen en eventueel hun functie (houd de alfabetische volgorde aan)
- Afwezigen (zonder het betuttelende 'met kennisgeving' of 'zonder kennisgeving')
- De agenda
- Soms neem je ook nog een apart besluitenlijst op of een actielijst.
 
Wat vermeld je niet?
- Je hoeft niet te vermelden dat de heer Pietser een kwartier te laat was wegens autopech. Eventueel kun je wel vermelden bij de naam dat de heer Pieterse vanaf 15.15 uur aanwezig was. Dat doe je alleen als dat belangrijk is.
- Je hoeft niet te vermelden dat de voorzitter de vergadering op tijd of juist te laat opende. Ook het tijdstip waarop de vergadering werd afgerond, hoef je meestal niet te vermelden.


Opmaak
Zorg voor een prettige marge. Dat is handig voor je lezers. Zo kunnen ze wat aantekeningen maken. En het leest ook prettiger.
Je ziet vaak notulen die in de rechtermarge de afspraken en besluiten bevatten. Dat vereenvoudigt het bespreken tijdens de erop volgende vergadering. Wat je ook wel ziet is dat de werkafspraken in de lopende tekst vet gemaakt worden.

Terug

Lees verder


Wout Sorgdrager Communicatie Martinikerkhof 24 9712 JH Groningen M 06 233 96 475

Lid van TEKSTNET, branchevereniging van tekstschrijvers