Wout Sorgdrager Communicatie


Hoofdstukindeling

Op basis van het INK managementmodel kunt u de volgende hoofdstukindeling hanteren:
- Samenvatting
- Inleiding
- Visie: geformuleerde speerpunten, nieuwe speerpunten
- Strategie: voornemens en realisatie
- Personeelsbeleid: 
> arbeidsvoorwaarden
> inzetbaarheid
> ziekteverzuim
> mobiliteit
> leeftijdsopbouw
> opleidingen 
- Procesvernieuwingen
- Resultaten 
- Reacties uit de samenleving
- Verslag van het bestuur
- Financiële resultaten
- Bijlagen
- Afkortingen

Tips voor een prettig proces en een mooi product.
Of ga terug naar de startpagina


Wout Sorgdrager Communicatie Martinikerkhof 24 9712 JH Groningen M 06 233 96 475

Lid van TEKSTNET, branchevereniging van tekstschrijvers