Wout Sorgdrager Communicatie


INK managementmodel

Een mogelijke inhoudsopgave kunt u ontlenen aan het INK managementmodel. INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het model is bedoeld om organisaties in staat te stellen om continu te werken aan betere prestaties. Daartoe onderscheidt het INK negen aandachtsgebieden. De eerste vijf hebben betrekking op de input. De laatste vier op de output.

 INK model

1. Leiderschap: wat is de visie op de toekomst?
2. Strategie en Beleid: hoe is die visie het afgelopen jaar vertaald in beleid?
3. Management van medewerkers: wat is het gevoerde personeelsbeleid?
4. Management van middelen: hoe heeft u de beschikbare middelen (geld, kennis, technologie, materialen en faciliteiten) aangewend om het ingezette beleid in resultaten te vertalen?
5. Management van processen: hoe heeft u uw processen gemanaged? Hier kunt u rapporteren over verbeteringsslagen op het gebied van uw belangrijkste primaire of ondersteunende processen. Maar denk ook aan de communicatie met uw belangrijkste doelgroepen. Hoe heeft u reacties van uw doelgroepen verzameld? Hoe heeft u de communicatie georganiseerd?
6. Klanten en leveranciers: tot welke commerciële resultaten leidden deze inspanningen ?
7. Medewerkers: tot welke resultaten leidden uw inspanningen bij de medewerkers (denk aan medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim en loopbaanstappen)?
8. Maatschappij: hoe beoordeelde de samenleving uw inspanningen? U kunt bijvoorbeeld rapporteren over gesprekken met belangenverenigingen, de politiek en het lokaal bestuur.
9. Bestuur en financiers: hoe waarderen uw bestuurders en uw financiers uw inspanningen? Hier is natuurlijk ook ruimte om uw financiële resultaten te presenteren. Koppel die resultaten wél aan uw financiële doelstellingen.

Dit model dwingt u ertoe om uw resultaten te relateren aan het gevoerde beleid. Zo wordt een jaarverslag een document dat u kunt gebruiken in gesprek met bijvoorbeeld uw ondernemingsraad. Beperk u dus vooral niet tot een droge opsomming maar leg telkens een link naar het gevoerde beleid en trek waar nodig conclusies.

Een hoofdstukindeling
Of ga terug naar de startpagina


Wout Sorgdrager Communicatie Martinikerkhof 24 9712 JH Groningen M 06 233 96 475

Lid van TEKSTNET, branchevereniging van tekstschrijvers