Het liep tegen 5 uur uur, zaterdagmiddag. Ons Epke hing bijna aan de stok en mijn vrouw die hem, sinds ze hem ooit in een persoonlijke onderhoud de beginselen van de immunologie bijbracht, als haar pupil beschouwt, hapte voor de buis bij voorbaat naar adem. Ik zat geknield voor de houtkachel en stookte het vuur maar vast op, het was immers zaterdagavond en dan mag de kachel aan.

Buiten hing de schemer tussen de bomen. De nepantieken straatlantaarns waren aan. In de kerk brandde achter de middeleeuwse ramen de lampen. Anton Pieck zou bewonderend hebben geapplaudisseerd.

Een paar dames duwden bij wijze van spreken de neuzen tegen het raam. Dat gebeurt met enige regelmaat. Men denkt dat wij een dependance drijven van het sterrenhotel next door. Of men denkt dat het te huur is. Of men denkt dat de gordijnen open zijn en dat het dan mag. Eigenlijk heb ik geen idee wat er door die hoofden gaat maar ik zit er niet mee. De dames zagen dat ik hen zag en zwaaiden. Ik nam het waar, knikte de dames vriendelijk toe en ging verder met het vuur. Dadelijk zou Epke er moeten staan en ik wilde de landing meemaken.

Ik zat amper of Epke hing, vloog en stond. Het was geen avondvullend programma maar het was mooi. Het vuur laaide op.

Later die avond kregen we een lieve, ietwat teleurgestelde mail uit het verre verleden, uit de tijd dat de e-mail nog niet bestond. Of we haar niet meer wilden kennen of dat we haar niet meer kenden. Ze had – samen met andere ex-collega’s van me uitvoerig staan zwaaien voor ons raam. Dat ik het was, en ik er woonde, zag ze aan dat bordje bij de deur. Ooit gaf ze Nederlands. Communicatie. Wie contact zoekt, kan zwaaien maar even aan de bel trekken is productiever.

Leave a Reply