Morgen (12 oktober 2018) houdt Onno Crasborn zijn oratie. Hij is hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij pleit voor meer aandacht voor gebarentaal. Om te beginnen morgen. Ik juich het toe.

Zijn vader en moeder gebruiken in de communicatie met onze Lasse een heel klein beetje gebarentaal. Niet omdat-ie doof is of omdat zij doof zijn maar omdat het een waardevolle aanvulling kan zijn op de communicatie tussen mensen. Ik denk dat sommige gebaren als het ware al deel uitmaken van ons communicatie-orgaan, ons taalcentrum.

Als ik schrijf, de handen aan het toetsenbord, de ogen afwisselend gericht op het scherm en op de toetsen, en mijn getyp even stilvalt, zie ik plots hoe ik mijn handen omdraai, de rug van de handen naar de tafel, en de vingers naar het hart wijzen. En hoe mijn vingers vervolgens richting het scherm gaan wijzen, de duimen omhoog en zich vervolgens voorwaarts spreiden. Ik schrijf. Ik gebaar. Ik typ. Het is één activiteit. Dat gebaren aan dat toetsenbord is onderdeel van de poging me te uiten.

Wie filmpjes ziet waarin gebarentaal wordt gebruikt, ziet ook hoe dat gebaren gepaard gaan met expressie. De uitdrukking van de ogen, de wenkbrauwen en de mondhoeken maken deel uit van de communicatie. Taal zit in ons lijf.

Dat brengt me bij de belangrijkste reden: het is zo leuk om dat gebaren te zien en te merken dat je er echt wat van kunt volgen. Het is zo leuk om te ontdekken hoeveel gebaren en mimiek je al gebruikt.

Ik kreeg een boekje bij Lasse met de belangrijkste gebaren en ken zodoende een paar gebaren. Spelen bijvoorbeeld en boekje lezen en eten en lekker en meer en op. Ik probeer ze te gebruiken. Helemaal op één level zitten we nog niet. Zeker het gebaar voor op, hoe duidelijk ook, lijkt hij niet te vatten.

https://www.gebarentaalinelkklaslokaal.nl

Leave a Reply