Hoe overtuig je de ander? Het is een belangrijk onderwerp voor professionals die schrijven. Veel teksten zijn namelijk overtuigend bedoeld. Ze schrijven adviesrapporten, zakelijke mails, brieven. Teksten die maar 1 doel hebben: ervoor te zorgen dat de ander doet wat jij wilt.

En dat begint met ervoor te zorgen dat de ander wil wat jij wilt.

Ik leg braaf uit dat het zaak is om je punt duidelijk te maken, om met argumenten te komen die stand houden, om argumenten te staven met feiten die gecheckt kunnen worden en om na te denken over mogelijke tegenargumenten en daar in je tekst alvast op in te gaan. Ik leg uit dat het goed is om de argumenten te ordenen en om voor jezelf duidelijk te hebben of het argument ook echt hoort bij je stelling.

Ach. Al die moeite. De griepprik. Het is in deze cursusgroep altijd een hot issue. Ik “heb” ze in het najaar en dat is ook de periode dat Raden van Bestuur van ziekenhuizen de medewerkers proberen te overtuigen van het belang van de griepprik. Niet zozeer om jezelf te beschermen tegen het griepvirus van patiĆ«nten maar vooral om patiĆ«nten te beschermen tegen het griepvirus van hun verpleegkundige of arts.

Argumenten helpen niet. Er is altijd wel een drempeltje of gat in de dag of een “nu een beetje gammel” … Sommige ziekenhuizen komen amper aan een vaccinatiegraad van 25%. En anders? Dreigen is in Nederland niet erg gebruikelijk.

Maar er is nog een manier: De Nationale Bioscoopbon. In de Maartenskliniek krijgen medewerkers die zich laten vaccineren als bedankje een bioscoopbon. Als argumenten niet werken, kun je altijd nog medewerking kopen.

Medisch Contact, 30 oktober 2018

Leave a Reply